Faktoring jest usługą finansową, która polega na wykupie od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży usług i towarów przez firmę faktoringową. Forma ta pozwala na uzyskanie środków finansowych zaraz po otrzymaniu faktury. To rozwiązanie, które poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa oraz pozwala na finansowanie bieżącej działalności bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.

Faktoring to usługa kompleksowa, która poza tym, iż zapewnia szybki dostęp do gotówki, pozwala również na prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności czy też przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Dlatego też jest to rozwiązanie, które cieszy się wciąż rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców.

Skuteczne finansowanie firm

faktoring2

Główne zalety faktoringu to:

  • poprawa płynności finansowej firmy poprzez natychmiastowy przelew pieniędzy zablokowanych w niezapłaconych fakturach,
  • ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem niezależnościami poprzez przejęcie przez faktora czynności dotyczących monitorowania i egzekwowania spływu należności,
  • większe bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami poprzez przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorców firm,
  • ogólna dostępność tej formy finansowania firmy, dzięki temu, iż nie wymaga ona przedstawiania zabezpieczeń materialnych,
  • brak obciążenia bilansu przedsiębiorstwa, tak jak w przypadku innych form finansowania,
  • zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez atrakcyjne terminy płatności przy zachowaniu płynności finansowej.

Faktoring w KUKE obejmuje cztery po podstawowe etapy:

  1. Najpierw następuje sprzedaż towaru (lub usługi) i wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności, którą należy przesłać do faktor poprzez system online.
  2. Kolejny krok to bezzwłoczne wypłacenie gotówki przez faktora w wysokości do 90% wartości faktury brutto i monitorowanie jej spłaty przez kontrahenta.
  3. Dalej następuje płatność od kontrahent i rozliczenie należności poprzez wypłacenie klientowi pozostałej części należności.
  4. Na końcu odbywa się naliczenie kosztów faktoringowych na podstawie oddzielnej faktury.

Więcej informacji na temat faktoringu na Kuke.com.pl.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *