Faktoring, czyli sposób na uzyskanie środków finansowych na rozwój firmy

Faktoring, czyli sposób na uzyskanie środków finansowych na rozwój firmy

Faktoring jest usługą finansową, która polega na wykupie od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży usług i towarów przez firmę faktoringową. Forma ta pozwala na uzyskanie środków finansowych zaraz po otrzymaniu faktury. To rozwiązanie, które poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa oraz pozwala na finansowanie bieżącej działalności bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych.

Czytaj >