Obecnie na lokalnym oraz globalnym rynku istnieje wiele możliwości i form inwestowania o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego w zależności od skali i rodzaju przedsięwzięcia. Inwestowanie jest to działanie aktywne, którego celem jest podniesienie wartości kapitału i tworzenie nowych możliwości. Nadal do najpopularniejszych sposobów lokowania kapitału należą inwestycje bankowe, lokowanie w akcje i obligacje, nieruchomości czy waluty, złoto, działa sztuki lub antyki. Jednak coraz chętniej konsumenci są skłonni inwestować w alternatywne formy oszczędzania, czego najlepszym dowodem jest duża popularność polisy lokacyjnej.

Czym są polisy lokacyjne?

_Files_Thumbs_148856Polisolokaty to atrakcyjna forma oszczędzania, która łączy w sobie ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym. Polisy lokacyjne są to krótkoterminowe zazwyczaj zawierane na czas określony umowy, po wygaśnięciu których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty zgromadzonych na koncie środków wraz z nadwyżkami pochodzącymi z oprocentowania tych aktywów.

Zazwyczaj polisolokata zakładana jest na okres 12 miesięcy, na 3 lata lub też dłużej. Oprócz doskonałej formy oszczędzania klient w ramach polisy jest dodatkowo objęty ochroną na życie. Co więcej, składka jest oprocentowana na stałym poziomie przez cały czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu wypłata całego świadczenia nie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków kapitałowych.

Dlaczego warto inwestować w polisolokaty?

Nie od dziś wiadomo, że racjonalne oszczędzanie to przede wszystkim odpowiedzialne zabezpieczenie przyszłości swojej oraz swoich najbliższych, a także możliwość realizacji indywidualnych celów i marzeń. Większość z nas inwestowanie kojarzy wyłącznie z lokatami bankowymi lub grą na rynku papierów wartościowych. Warto jednak skorzystać z wiedzy i doświadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, takiego jak Nordea, które oferuje produkty strukturyzowane oraz ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest to szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób dysponujących nawet bardzo skromnym budżetem własnym. W bezpieczny sposób kapitał nie tylko rośnie o kwotę wpłaconych składek, ale również jest pomnażany o wypracowany zysk. 

Według badań, regularne lokowanie środków jest bezpieczniejsze i zmniejsza ryzyko strat, sprzyja budowaniu kapitału oraz wiedzy na temat rynku inwestycyjnego. Nordea Polska posiada w swej ofercie wiele produktów strukturyzowanych z gwarancją kapitału, sięgającą od 95 do 100 procent. Daje to klientom pewność, że po zakończeniu umowy, nawet w przypadku niepowodzenia inwestycji, otrzymają pieniądze w określonej wysokości.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *