„Rozporządzenie EMIR w praktyce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych” – warsztaty

"Rozporządzenie EMIR w praktyce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych" - warsztaty

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Specjalistów z Towarzystw Funduszy Inwestycyjych do udziału w praktycznych warsztatach „Rozporządzenie EMIR w praktyce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych”, które odbędą się w dniu 26 luty 2014r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie.

okładkaGłównym celem inicjatywy jest szczegółowe uregulowanie obrotu na rynku instrumentów pochodnych OTC, a co za tym idzie – zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji na rynku instrumentów pochodnych OTC. Będzie to możliwe między innymi poprzez wprowadzenie obowiązku rozliczania zestandaryzowanych kontraktów OTC przez centralnych kontrpartnerów, obowiązku raportowania i ujawniania pozycji w kontraktach OTC oraz poprzez wprowadzenie ram działania podmiotów pełniących funkcje centralnego partnera oraz repozytorium transakcji.

Prelegenci szczegółowo omówią zagadnienia związane m.in. z zakresem obowiązywania EMIR, przedstawią obowiązek raportowania, a także proces centralnego rozliczania transakcji.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna pod adresem:

http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/147_broszura.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

http://vfconferences.pl/data/Aktualnosci/Pliki/147_formularz.pdf

 

Zapraszamy do kontaktu:

Wioleta Domurad

Dyrektor ds konferencji

kom. 791 404 321

e-mail: biuro@vfconferences.pl

 

PROGRAM

9.00 – 9.30 Rejestracja i poranna kawa

9.30 – 11.00 Zakres obowiązywania EMIR

  • Podmiotowy zakres obowiązywania
  • Sposób traktowania instytucji niefinansowych
  • Zastosowanie EMIR do transakcji wewnątrzgrupowych, transakcji zawieranych z podmiotami z państw trzecich oraz do transakcji zawieranych z podmiotami wyłączonymi spod regulacji
  • Przedmiotowy zakres obowiązywania. Definicje i sposób rozumienia pojęć derivative contract, OTC derivative oraz class of derivatives
  • Rola rejestru prowadzonego przez ESMA

Arkadiusz Kowalski, Ekspert Prezydencji RP w Radzie UE w procesie legislacyjnym dotyczącym Rozporządzenia EMIR

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 13.00 Obowiązek raportowania

  • Odpowiedzialność za wykonanie obowiązku raportowania i sposoby jego realizacji
  • Istota i zadania repozytoriów transakcji
  • Ochrona informacji przekazywanych do repozytoriów

Arkadiusz Kowalski, Ekspert Prezydencji RP w Radzie UE w procesie legislacyjnym dotyczącym Rozporządzenia EMIR

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.00 Proces centralnego rozliczania transakcji

Wojciech Sikorzewski, CFA, Zastępca Dyrektora w Departamencie Nadzoru, PKO TFI

15.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *