Praktyczne przygotowanie do specjalistycznej kariery zawodowej tylko w UTH

Praktyczne przygotowanie do specjalistycznej kariery zawodowej tylko w UTH

Jak pokazują statystyki ManpowerGroup, najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami na rynku pracy są nadal wykwalifikowani inżynierowie, technicy oraz handlowcy. Zdają się to dostrzegać młodzi ludzie, którzy, by zapewnić sobie w przyszłości dobrze płatną posadę, wybierają uczelnie o profilu odpowiadającym zapotrzebowaniu rynku. Jedną z najpopularniejszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, wpisujących się w ten kanon, jest […]

Czytaj >