Gałęzie prawa

Gałęzie prawa

Życie współczesnych ludzi jest coraz bardziej złożone i wieloaspektowe, co przekłada się na złożoność prawa funkcjonującego w ich kraju. A że prawo stanowi zespół norm i przepisów prawnych, to reguluje rozmaite dziedziny życia człowieka. Natomiast w związku z dużą liczbą źródeł obowiązujących praw cały system prawa został podzielony na zbiory aktów prawnych, czyli tzw. gałęzie […]

Czytaj >