Outsourcing w logistyce magazynowej przedsiębiorstwa

Logistyka magazynowa należy do części logistyki przedsiębiorstwa i ma na celu efektywne zarządzanie  powierzchnią  składniową , czyli odpowiednim rozmieszczeniu towaru w magazynach  i systematycznym ich przechowywaniu. W tym celu przedsiębiorstwo zatrudnia firmę outsourcingową,  która realizuje działania z zakresu obsługi magazynów oraz zapewnia kompleksową dokumentację prowadzonych działań.Zapewnia to firmie zmniejszenie stałych kosztów produkcji i zasobów firmy oraz powiększenie dochodów dzięki kwalifikowanym usługodawcom.
w_magazynie
W zakresie gospodarki magazynowej zewnętrzna firma proponuje doradztwo i pomoc ekspertów  oraz wszystkie usługi przez nią świadczone w celu poprawienia jakości działań w firmie macierzystej.

Obsługa magazynu przez usługodawcę  polega na odpowiednim wyposażeniu i  dostosowaniu warunków do produktów, które oferuje zleceniodawca.
Firma outsourcingowa  w celu lepszej organizacji powierzchni magazynowej oraz  szybszego przepływu produktu stosuje środki pomocnicze, którymi są  specjalne oprogramowania i sprzęt, który ma ułatwić działania, poprawić szybkość, bezpieczeństwo i ciągłość produkcji.
Działania w zakresie logistyki magazynowej to nie tylko dysponowanie powierzchnią, ale również przyjmowanie,ewidencja, pakowanie i załadunek produktów.

W celu zwiększenia dochodów usługodawca może prowadzić również kontrolę jakości produktów oraz prowadzić sprzedaż i montaż konstrukcji regałów do magazynów.

Przy rozpoczęciu współpracy między przedsiębiorstwem i firmą outsourcingową opracowuje się program magazynowania, odpowiadający specyfikacji oraz projektuje się odpowiednie rozmieszczenie obiektów magazynowych. Przy tych działaniach należy uwzględnić czynniki, które wpływają na jakość usług,  należą do nich m. in: koszty, które ponosi firma podczas inwestycji oraz eksploatacji, czas składowania produktów w magazynie, ich rodzaj, ilość i okres przydatności, jak również własność magazynu,jego wielkość oraz odległość od dostawców i klientów.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *