Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest wygodnym rozwiązaniem dla gospodarstw, które nie mają dostępu do zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Zadaniem tego urządzenia jest oczyszczenie ścieków, tak aby uzyskana woda była zdatna do odprowadzania do gruntów.

Oczyszczalnie przydomowe dostępne na rynku z reguły składają się z takich elementów jak:

 • osadnik gliny
 • studzienka rozdzielcza
 • drenaż rozsączający
 • przepompownia
 • separator tłuszczów

przydomowa oczyszczalnia ściekówKażde z powyższych elementów jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania urządzenia. W osadniku gliny zachodzi proces oczyszczania ścieków, zaś w separatorze tłuszczu następuje rozdzielenie lżejszych od wody tłuszczów oraz ich gromadzenie na powierzchni ścieków.

Montaż oczyszczalni

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z ograniczeniami prawnymi i budowlanymi dotyczącymi danego terenu. Wybierając lokalizację, trzeba wziąć pod uwagę:

 • odległość ochronną od wody gruntowej
 • odległość ochronną od ujęć wodnych
 • odległość od budynku
 • odległość od płotu sąsiada
 • odległość od drzewa
 • ukształtowanie terenu

Zabroniona jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach objętych ochroną, zagrożeniem powodziowym lub narażonym na zalewanie wodami opadowymi.

Do montażu oczyszczalni stosuje się zbiorniki o różnej kubaturze, o budowie jedno- dwu- lub trzykomorowej. W skład przydomowych oczyszczalni ścieków wchodzi osadnik wstępny oraz zbiornik z osadem czynnym. Warto wiedzieć, że w przypadku oczyszczalni biologicznej zbiornik można zakopać wcześniej, zaś zaszczepienia osadu wykonuje się wraz z wprowadzeniem do domu. Jak każde prace na świeżym powietrzu montaż instalacji planuje się w okresie wiosny i jesieni.

Obsługa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga umiejętnej obsługi. Jej użytkownik powinien kontrolować skład odpływu oraz indeksu osadu czynnego. Jest to żywa zawiesina bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Raz do roku należy usuwać osad i kożuch z osadnika. Przestrzeganie tych zasad będzie mieć przełożenie w trwałości urządzenia.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *