Gwarancja zwrotu zaliczki, a zadatek, jako zabezpieczenie wykonania umowy

Gwarancja zwrotu zaliczki, a zadatek, jako zabezpieczenie wykonania umowy

Umowa handlowa gwarantuje jej stronom całą gamę instrumentów pozwalających na dokonanie rozliczenia lub zabezpieczenia płatności. Niejednokrotnie podczas zawierania umowy dochodzi do sytuacji, w której jedna ze stron jest zobowiązana do wpłaty określonej sumy pieniędzy, będącej zabezpieczeniem wykonania zobowiązania zawartego w umowie. Najczęściej mamy tu do czynienia z zadatkiem oraz zaliczką, ale uwaga! Te pojęcia nie […]

Czytaj >