Konsekwencje hipotetycznych zdarzeń przyszłych we wniosku o wiążącą interpretację prawa podatkowego

Konsekwencje hipotetycznych zdarzeń przyszłych we wniosku o wiążącą interpretację prawa podatkowego

Polskie prawo, zwłaszcza prawo podatkowe i finansowe wkraczające w sferę zagadnień administracyjnych, jest niezwykle skomplikowane. Aby być pewnym jego wykładni oraz by zapewnić sobie ochronę przed konsekwencjami urzędniczych pomyłek, warto postarać się o uzyskanie wiążącej interpretacji prawa od organu właściwego dla sprawy, której ta interpretacja dotyczy.

Czytaj >