Polskie prawo, zwłaszcza prawo podatkowe i finansowe wkraczające w sferę zagadnień administracyjnych, jest niezwykle skomplikowane. Aby być pewnym jego wykładni oraz by zapewnić sobie ochronę przed konsekwencjami urzędniczych pomyłek, warto postarać się o uzyskanie wiążącej interpretacji prawa od organu właściwego dla sprawy, której ta interpretacja dotyczy.

Hipotetyczność zdarzeń we wniosku o interpretację prawa

Wiążąca interpretacja prawa jest wydawanym przez określony urząd potwierdzeniem lub zaprzeczeniem hipotetycznych zdarzeń przyszłych opisanych przez wnioskodawcę w pytaniu, które ten skierował do owego urzędu. Opisywane w pytaniu zdarzenie nie musi mieć w przyszłości miejsca. Oznacza to, że jeśli we wniosku o wiążącą interpretację prawa podatnik pyta o możliwe skutki podatkowe z tytułu zakupu nieruchomości, nie oznacza to wcale, że po uzyskaniu rzeczonej interpretacji zobowiązany jest do zakupu tej lub jakiejkolwiek innej nieruchomości i poniesienia z tego tytułu opisanych w interpretacji kosztów podatkowych. Jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku otrzymania decyzji podatkowej, gdyż decyzja obliguje podatnika do ścisłego wypełnienia postanowień w niej zawartych, a więc często poniesienia konkretnych konsekwencji finansowych. Otrzymana interpretacja prawa podatkowego (i każdego innego) nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji.

Znaczenie terminu złożenia wniosku o interpretację prawa

O wiążącą interpretację prawa podatnik nie może występować w sytuacji, gdy przed właściwym urzędem wszczęto już postępowanie skarbowe lub karno – skarbowe. Oznacza to, że interpretacja, bez względu na swoją treść, w żaden sposób nie wpłynie na rozstrzygnięcie toczącego się już postępowania. Dlatego też warto zawczasu zadbać o jej uzyskanie, zwłaszcza jeśli dotyczy ona sprawy, co do której podatnik spodziewa się, iż w przyszłości może stać się przedmiotem dowolnego postępowania. Warto pamiętać, że o wiążącą interpretację prawa wystąpić można na przykład przed spodziewaną kontrolą Urzędu Skarbowego. W takich przypadkach, nawet jeśli kontrola ta zakończy się wszczęciem przez dany urząd postępowaniem skarbowym czy karno – skarbowym, otrzymana przez podatnika interpretacja może zostać w jego trakcie wykorzystana. Dzieje się tak na skutek przepisu, który mówi, że wiążąca dla Urzędu jest data złożenia wniosku o otrzymanie interpretacji prawa, nie zaś data wydania jej lub doręczenia dokumentu do rąk podatnika.

Artykuł powstał we współpracy z: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-finansowe.html

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *