Pompy obiegowe

Pompy obiegowe

Pompa jest częścią instalacji grzewczej, w której główną rolę odgrywa kocioł. Przeważająca część dostępnych na rynku kotłów ma konstrukcję pozwalającą na ich pracę w instalacjach ciśnieniowych. Niektóre z nich są standardowo wyposażone w pompy obiegowe.

Czytaj >