Podstawowe pojęcia związane ze strefą zagrożenia wybuchem

Podstawowe pojęcia związane ze strefą zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości. Pojęciem granicy wybuchowości określa się stopnień stężenia paliwa, powyżej lub poniżej którego, niemożliwy jest zapłon mieszaniny wskutek czynnika inicjującego i dalsze samoczynne rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach. W […]

Czytaj >