Budownictwo Dom & Wnętrze

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków

Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków

Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni uzależniony jest od kilku czynników. Inwestor powinien wiedzieć, czym różnią się od siebie poszczególne oczyszczalnie, jaka wielkość oczyszczalni będzie dla niego odpowiednia, a także co zrobi z już oczyszczonymi ściekami.

Na wybór konkretnej oczyszczalni mają wpływ przede wszystkim uwarunkowania techniczne i prawne oraz możliwości finansowe budującego. Jednak różnorodność przydomowych oczyszczalni powoduje, że łatwiej jest dobrać odpowiednią do naszych potrzeb. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się oczyszczalnie ścieków z drenażem, roślinne i biologiczne. Najmniej kosztowne to te z drenażem rozsączającym, jednak nie należy sugerować się jedynie ceną. Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim warunki gruntowo-wodne, które mają wpływ na drugi stopień oczyszczalni – sposób doczyszczenia. Gdy działka nie ma odpowiedniej powierzchni, poziom wód gruntowych jest za wysoki albo grunt ma  nieodpowiednią przepuszczalność, trzeba wybrać inny rodzaj oczyszczalni.

Poza wielkością działki trzeba mieć na uwadze liczbę mieszkańców domu, który będzie obsługiwała budowana przez nas oczyszczalnia. Jej wielkość określa się na podstawie jej przepustowości, czyli ilości ścieków oczyszczanych w ciągu doby, lub liczby osób, które może ona obsługiwać. Przyjmuje się ogólną zasadę, że ilość ścieków odpowiada ilości zużywanej wody, czyli zapotrzebowaniu na nią.

Przydomowe oczyszczalnie, ze względu na procesy biologiczne, jakie w nich zachodzą, mogą niekorzystnie oddziaływać na inne obiekty położone na działce, na której jest zainstalowana, ale także na działkach sąsiednich. Z tego powodu oczyszczalnia ścieków musi być od nich odpowiednio oddalona. To także ma duży wpływ na wybór rodzaju oczyszczalni.

Do wyboru przydomowej oczyszczalni konieczna jest pomoc geotechnika, który musi ocenić przydatność gruntu do rozsączania. Gdy gleba jest słaba, czyli na działce dominują gliny i iły, oczyszczone ścieki są zatrzymywane, jeśli natomiast jest zbyt dobra – skały wapienne, żwir, ścieki przepływają za szybko, by mogły się należycie oczyścić.

Ostatnim aspektem, jaki trzeba wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru rodzaju oczyszczalni, jest odbiornik ścieków. Może nim być grunt, rów melioracyjny, a nawet rzeka. Oczyszczone ścieki można odprowadzać do studni chłonnych z tworzywa lub betonowych kręgów, skąd rozsączane są do głębszych warstw gruntu, jeśli pod warstwą nieprzepuszczalną znajduje się grunt dobrze przepuszczalny. Niektóre oczyszczalnie, jak na przykład roślinne, umożliwiają tak dużą redukcję zanieczyszczeń, że wypływająca z nich ciecz może zasilać oczko wodne lub staw ogrodowy.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest sporym wydatkiem, jednak to inwestycja, która zwróci się po kilku latach użytkowania. A korzyści będą odczuwalne nie tylko przez użytkowników, ale także przez środowisko naturalne.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Nastepny post

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *