Edukacja

Jak ułożyć właściwy plan pracy dyplomowej?

Jak ułożyć właściwy plan pracy dyplomowej?

Dobrze i mądrze ułożony plan pracy jest, obok wyboru tematu, najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości pracy dyplomowej. Jego stworzenie często bywa niezwykle problematyczne, jednak warto poświęcił temu odpowiednio dużo czasu, gdyż właściwy plan to klucz do osiągnięcia wymarzonego wyniku końcowego.

Jakie są najczęstsze problemy z planem pracy?

Plan pracy dyplomowej powinien zostać stworzony na samym początku całego procesu jej powstawania. Przyjęta jest taka kolejność, gdzie studenci najpierw wybierają zagadnienie, z którego będą pisać, a następnie zajmują się ułożeniem tytułu i właśnie planu pracy. Właściwe pisanie pracy następuje na samym końcu i oparte być musi o opracowany tytuł oraz plan.

Najczęstszym problemem z przygotowaniem planu pracy dyplomowej jest brak doświadczenia studentów w tego typu zadaniach. Studenci nie są uczeni tworzenia planów pracy dyplomowej. Nie wiedzą, z ilu rozdziałów powinna się składać, w jakiej kolejności powinno przedstawiać się poszczególne zagadnienia, wreszcie jaki kształt powinna mieć taka praca. – http://www.pisanie-prac.org.pl/

Jak przygotować dobry plan pracy?

Jak więc należy przygotować sobie dobry plan pracy dyplomowej? Przede wszystkim musimy wybrać właściwy, interesujący nas temat. Pracę dyplomową piszmy zawsze tylko o tym, co nas naprawdę interesuje. Dzięki temu, nawet jeśli będzie to trudne zagadnienie wymagające od nas żmudnego zbierania i opracowywania materiałów, praca nad nim okaże się ciekawa i, przede wszystkim, nie będzie nużąca.

Jeśli już znajdziemy sobie takie zagadnienie, musimy ubrać nasz pomysł na pracę w konkretny tytuł. Tytuł pracy dyplomowej powinien ściśle odzwierciedlać to, o czym będziemy pisać. Powinien być rozbudowany, ale i konkretny. Od tytułu zależy bardzo wiele, ponieważ cały plan pracy i treść każdego rozdziału będzie oceniana pod jego kątem. Jeśli piszący pracę dyplomową w którymś momencie odejdzie od tematu przedstawianego w tytule, zostanie to natychmiast wychwycone i odpowiednio ocenione.

Kiedy tworzymy plan pracy?

Plan pracy powinien zostać ułożony zaraz po zbudowaniu odpowiedniego tytułu. Same wymagania odnośnie kształtu i formatowania pracy wyznaczane są przez poszczególne uczelnie. Ilość rozdziałów nie jest z reguły ściśle określona. Dla przykładu – w pracy licencjackiej standardem są trzy rozdziały (oprócz wstępu i podsumowania), jednak równie dobrze mogą być dwa (co zdarza się rzadko) lub cztery. Rozdziały ułożone muszą być zawsze w logicznej kolejności. Czytający powinien kolejność tę rozumieć i w sposób naturalny przechodzić do lektury kolejnego z nich.

Pisanie pracy dyplomowej nie jest procesem łatwym, jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i poznaniu podstaw dotyczących tworzenia jej tytułu i planu, może okazać się zaskakująco przyjemnym etapem prowadzącym do zakończenia studiów.

Avatar photo
About Author

Redakcja

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *