Osoby niepełnosprawne z roku na rok cieszą się coraz większą liczbą atrakcyjnych ofert pracy. Dzięki licznym dofinansowaniom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych liczba pracodawców przyjmujących osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zwiększa się każdego roku z dużą siła. Przyjęcie osoby niepełnosprawnej łączy się z przestrzeganiem szeregu przepisów, które mają za zadanie uproszczenie poruszania się ich na rynku pracy. Pracodawca musi być elastycznie nastawiony do potrzeb oraz skróconego czasu pracy osoby niepełnosprawnej.
shutterstock_60251359Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby, które mają stwierdzony umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności mogą pracować o godzinę krócej, czyli 7 godzin na dobę, co daje 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoba niepełnosprawna nie może pracować w porach nocnych, ani godzinach dodatkowych. Powyższe zasady obowiązują od dnia, w którym zostanie przedstawione pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Osobom niepełnosprawnym przysługuje również prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na wypoczynek bądź gimnastykę.

Dodatkowo osobie niepełnosprawnej przysługuje  zwolnienie z pracy w sytuacjach, w których musi wykonać badania specjalistyczne bądz poddać się zabiegom leczniczym. Wynagrodzenie za ten czas jest takie jak za urlop wypoczynkowy.

Jeżeli osoba zatrudniona uległa wypadkowi bądz przez chorobę utraciła zdolnośc do wykonywania pracy, pracodawca zobowiązany jest zorganizować właściwe stanowisko, nie pozniej niż w czasie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tą osobę gotowości do pracy. Takie zgłoszenie powinno nastąpić nie pozniej niż po upływie jednego miesiąca.

Przepisu tego nie można stosować w przypadku, gdy główną przyczyną zainstniałej sytuacji było naruszenie przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy przez pracownika.

Istnieje wiele firm czynnie wspierających osoby niepełnosprawne na rynku pracy, a jedną z nich jest Grupa Kapitałowa Specjał. Więcej na jej temat możecie przeczytać na Dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom grupa ta otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej oraz jest członkiem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *