Reklama to najskuteczniejsza droga dotarcia do potencjalnych odbiorców, stanowiąca trafną promocję marki, produktu czy firmy za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacji marketingowej.

Istnieje wiele sposobów przekazu reklamowego, jednak w obecnych czasach największego znaczenia nabiera marketing internetowy za sprawą globalnego zasięgu. Z uwagi na fakt, że wyszukiwarki internetowe stanowią dziś główne źródło wiedzy firmom zależy na zajęciu jak najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania na zdefiniowane frazy kluczowe. Oprócz tego z racji możliwości publikowania treści bez ograniczeń graficznych i czasowych popularną formą reklamy internetowe stanowią też banery umieszczane w serwisach, czy reklama przesyłana pocztą elektroniczną. Poza internetem skuteczną formą promocji jest także zaistnienie w innych środkach masowego przekazu, takich jak radio i telewizja. Przeprowadzenie takiej reklamy zajmuje się najczęściej dom mediowy, który analizując aktualne trendy mediowe, opracowuje całą strategię komunikacji w mediach. Dobrze znane są nam spoty reklamowe nadawane w przerwach  w czasie trwania filmu, czy programów radiowych i telewizyjnych. Wciąż popularną drogą dotarcia do Klientów stanowi reklama w prasie, zwłaszcza tej fachowej – branżowej, docierająca wprost do zainteresowanych i zorientowanych odbiorców. Ogłoszenia reklamowe w gazetach i magazynach są skuteczne z uwagi na dużą częstotliwość informacji oraz możliwość wykorzystania poza tekstem pisanym także środków niewerbalnych w postaci próbek produktów. Na co dzień spotykamy się także z reklamą zewnętrzną (outdoorową), która przyjmuje postać informacji wizualnej, często w formie elektronicznej. Obejmuje ona billboardy i plakaty reklamowe, reklamę pneumatyczną oraz wielkoformatową, umieszczaną np. na ścianach budynków.

Bez względu na wybraną formę promocji reklamodawca nie powinien zapominać o tym, że reklama  służy nie tylko skłonieniu odbiorców do nabycia określonych towarów, czy skorzystania z wybranych usług, ale przede wszystkim ma stanowić rzetelne źródło informacji o firmie i jej ofercie.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *