Roboty fundamentowe to jedne z bardziej wymagających robót ziemnych, zwłaszcza gdy grunt przeznaczony pod zabudowę jest podmokły, a prace koniecznie trzeba wykonać szybko. Od jakości fundamentów zależy trwałość i bezpieczeństwo całej stawianej konstrukcji, dlatego tak ważne jest poprawne ich wykonanie.

Roboty fundamentowePonieważ fundament jest elementem konstrukcyjnym, na który przedkłada się ciężar całej budowli, musi być on wykonany z odpowiednich materiałów, aby nie nastąpiło osiadanie. Fundamenty powinny być przede wszystkim odporne na wilgoć i łatwe do wykonania, ale na tyle solidne, aby konstrukcja budowlana postawiona na danym gruncie osiągnęła wymaganą stateczność poprzez równomierne osiadanie. Niezbędne jest więc dokładne określenie głębokości posadowienia, na którą wpływ mają takie czynniki jak warunki geologiczne, nośność gruntu czy głębokość przemarzania. Bardzo często firmy specjalizujące się w tego typu pracach opierają swe działania na nowoczesnych technologiach i wykorzystują specjalistyczny sprzęt zapewniający trwałość i jakość wykonywanych konstrukcji budowlanych. Fundamenty są wykonywane pod różne rodzaje konstrukcji, tak budynków, jak i mostów czy nawet maszyn budowlanych. Jednak aby zapewniały bezpieczeństwo niezbędne jest dokonanie wyliczeń z uwzględnieniem parametrów wskazanych czynników.

Prawidłowe wykonanie robót fundamentowych to tzw. palowanie, czyli osadzanie w gruncie konstrukcji poprzez (wykonanie palisady) wbijanie pala do wcześniej wykonanego otworu i formowanie trzonu. Czynność ta wykonywana jest zwykle tam, gdzie stawiane są cięższe konstrukcje, a nośność gruntów jest mała przy jednoczesnych częstych odkształceniach. W takich sytuacjach fundamenty palowe są elementem niezbędnym dla utrzymania na gruncie ciężkiej konstrukcji.

Właściwe stawianie konstrukcji opartej na palach wymaga więc dobrego planowania, które opiera się na dokładnych wyliczeniach określających zależność jakości gruntu i ciężaru budynku.

Avatar photo
About Author

Redaktor

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *